ارایه مدل نرم افزاری بهینه سازی عملیات خاکی چندناوگانه در پروژه های راهسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده معماری، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

The proposed software model for optimization of multi-level earthquake operations in road construction projects

نویسندگان [English]

  • Ehsan Forsatkar 1
  • Mohammad Parchamijalal 2
1 PhD student in project management and construction, Faculty of Architecture, University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture, University of Tehran