بررسی بهره وری کارگران ساختمانی تحت تاثیر اعتیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


عنوان مقاله [English]

Evaluating the productivity of construction workers affected by addiction

نویسندگان [English]

  • Habib Shahnazari 1
  • Mohsen Alimohammadi 2
  • Kaveh Hojjat 3
  • Amir Hamidian 2
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
2 Master of Engineering and Construction Management, Iran University of Science and Technology
3 Associate Professor and member of the faculty of North Khorasan University of Medical Sciences