ارائه روش جدید محاسباتی عملکرد دیوار حایل پوسته ای با استفاده از سریهای فوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران


عنوان مقاله [English]

Presentation of a new computational method for shell-retaining wall performance using Fourier series

نویسنده [English]

  • Ali Majidpour
Civil Engineering, Technical University, Tehran
دوره 18، شماره 44
آذر 1395
صفحه 51-60
  • تاریخ دریافت: 25 آبان 1394
  • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 07 اسفند 1395