رفتار لرزه ای دیوار برشی کوپله با تیر همبند فولادی در سازه های بلند مرتبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

باتوجه به اولویت تشکیل مفاصل پلاستیک در فرضیات اولیۀ تحلیل و طراحی بر اساس عملکرد، لذا اولین مفصل پلاستیک در المان مقاوم در برابر بار جانبی مانند تیرهای همبند تشکیل می شود، بنابراین رفتار مناسب آن جهت بهبود عملکرد سازه در برابر زلزله دارای اهمیت زیادی میباشد. با توجه به پیچیده و زمانبر بودن ساخت و اجرای آرماتورهای قطری در تیرهای همبند بتنی، تیرهای همبند فوالدی جایگزین مناسبی برای این تیرها میباشند. بر همین اساس در این مقاله دو سازه ی 12 و 22 طبقه با سیستم باربر جانبی دوگانهی دیوار برشی کوپله با تیر همبند فوالدی و قاب خمشی مدلسازی و طراحی خواهد گردید و با انجام تحلیلهای استاتیکی خطی و دینامیکی غیر خطی رفتار لرزهای دیوار برشی کوپله و تیرهای همبند فولادی در دو سازه تحت شتاب افقی ده شتاب نگاشت ارزیابی خواهد شد. طبق نتایج تحلیل خطی و تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی در هر دو سازه ی 12 و 22 طبقه، جهت لنگر دیوارهای برشی در ارتفاع سازه عوض شده (تشکیل مفصل در ارتفاع سازه)، که باعث اتلاف انرژی زیادی میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic behavior of copper shear wall with steel connector beam in high-order structures

نویسنده [English]

  • Arash Bayat
Instructor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Coupling beam in a shear wall stands as a first defense line against seismic loads and acts as a fuse. The first plastic hinges will be created in this element of structure due to lateral loads. As a result, the good performance of shear wall is a key factor in overall structural behavior when seismic loads are applied. Because of complexity and time-consuming procedure of constructing, and erecting diagonal reinforcing bars in coupling concrete beams, steel coupling beams have been replaced them. In this article two structures ,12 and 22 stories, have been modeled and analyzed which have dual lateral systems, moment resisting frames and coupled shear walls with steel coupling beams .These structures have been investigated by linear static and nonlinear dynamic analyses and their seismic behavior are illustrated. Under these analyses, the direction of bending moment in the height of shear wall changes (because of moment hinges) and since a great amount of energy dissipates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coupled shear wall
  • coupling beam
  • seismic performance of structure
  • nonlinear static and dynamic analyses
  • moment resisting frame
  • time history analysis
دوره 18، شماره 45
اسفند 1395
صفحه 5-15
  • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1393
  • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1396