بررسی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه فولادی قاب خمشی و مهاربند مگا با شکل پذیری زیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان

چکیده

به علت عملکرد لرزه ای مناسب و قابلیت جذب انرژی زیاد سیستم های دوگانه فوالدی در زلزله، بررسی رفتار لرزه ای این سیستم ها مورد توجه محققین قرار گرفته است. به کارگیری سیستم های قاب خمشی در سازه های بلند به علت تغییر مکان های زیاد به تنهایی ضوابط لرزه ای آیین نامه های طراحی را برآورده نمی کند، لذا در آیین نامه های لرزه ای ترکیب مهاربند در این سیستم به عنوان سیستم دوگانه پیشنهاد شده است. یکی از الگوهای سیستم های ترکیبی که در سال های اخیر به عنوان سیستم مقاوم لرزه ای در ساختمان های بلند استفاده می شود قاب خمشی و مهاربند با مقیاس بزرگ می باشد. در این مقاله رفتار غیر خطی این سیستم که به عنوان سیستم مهاربندی مگا معرفی شده است، بررسی و با سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه و مهاربند ضربدری مقایسه شده است. در این تحقیق یک قاب چهار طبقه در سه حالت مهاربندی مگا، مهاربند ضربدری در دهانه های داخلی و مهاربند ضربدری در دهانه های خارجی مدل شده است. مساحت مهاربند ها در کلیه سیستم ها برابر در نظر گرفته شده است. جهت ارزیابی عملکرد این سیستم ها از تحلیل های استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی افزاینده استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل ها نشان داد که ضریب شکل پذیری سیستم ترکیبی مگا دو برابر سیستم ترکیبی مهار بند ضربدری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Nonlinear Behavior of Double Flexible Steel System and Mega Controller with High Ductility

نویسندگان [English]

  • Abas Sivandipour 1
  • Ahmad Dalvand 2
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Kerman Industrial and Advanced Technology University
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Lorestan University
چکیده [English]

Usage of moment frame systems as the seismic resistance system in steel building is increased in recent years. Because of proper seismic behavior and high energy-absorbing capacity in earthquake, evaluation of seismic behavior of these systems is noticed by researchers. Using of this system singly in tall buildings is not satisfied the seismic specifications of designed regulation because of large displacements. Combination of bracing in this system is proposed as the dual system. One of the models of combined systems that are used as the seismic resistant system in tall buildings in recent years is the moment frame and large scale bracing. In this paper, nonlinear behavior of this system that introduced as mega bracing system is assessed and is compared with the dual system of special moment frame and Xbracing. A frame with four floors is modeled in three statues mega bracing, X-bracing in external bays and X-bracing in internal bays. Area of braces is considered same in all systems. For evaluation of performance of this systems nonlinear statistical analysis and increment dynamic analysis was used. Results of analysis showed that of the ductility coefficient of mega bracing system is toward more than the combined system of X-bracing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mega bracing system
  • increment dynamic analysis
  • steel structure
  • performance curve