کاربرد ملات پلیمری در افزایش دوام نمونه های دور پیچ شده با ورق های GFRP در ناحیه ی جزر و مدی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده عمران و محیط زیست

2 استاد تمام، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده عمران و محیط زیست

3 استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات، تکنولوژی و دوام بتن


عنوان مقاله [English]

Application of polymeric mortar for increasing the durability of GFRP rounded specimens in the Persian Gulf tidal area

نویسندگان [English]

  • Amin Kashi 1
  • Aliakbar Ramezanianpour 2
  • Faramarz Moodi 3
1 Ph.D. student, Amirkabir University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Sciences
2 Full Professor, Amir Kabir University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Sciences
3 Assistant Professor, Amir Kabir University of Technology, Research Center, Technology and durability of concrete