بررسی تجربی و نظری کمانش ستونچه جان تیر لانه زنبوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


عنوان مقاله [English]

Experimental and theoretical investigation of the buckling of the honeycomb

نویسندگان [English]

  • Arzhang Sadeghi 1
  • Amir Sirani 2
1 Associate professor of civil engineering, Azad University of Shahid Madani
2 Master of Science in Structural Engineering, Shahid Madani University of Azerbaijan