ارزیابی تاثیر خطر لرزه ای بر شاخص قابلیت اطمینان کل سازه، مطالعه موردی سازه های قاب خمشی بتن مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان

2 استادیار، گروه عمران، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله، شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه آبیاری مارون، بهبهان


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Seismic Risk Effect on Total Reliability Index of Structures, Case Study of Concrete Flexible Frame Frames

نویسندگان [English]

  • Azad Yazdani 1
  • Sasan Motaghed 2
  • Amin Mehrabi Moghadam 3
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Kurdistan University
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Khatam University of Technology, Behbahan
3 Master of Civil Engineering-Earthquake Engineering, Maroon Operation Company, Power Plant and Irrigation Network, Behbahan