بررسی وضعیت ساخت و ساز ناب در پروژه های عمرانی کشور ایران؛ مطالعه موردی: پروژه های اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران


عنوان مقاله [English]

A Study of Least Construction Status in Iran's Development Projects; A Case Study: Golestan Provincial Schools' Modernization Office

نویسندگان [English]

  • Hadi Nazarpour 1
  • Mohammad Javad Taheri Amiri 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Noushirooni University of Technology, Babil, Iran
2 Ph.D. student, Babol University of Technology
دوره 18، شماره 43
خرداد 1395
صفحه 52-69
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 20 آذر 1395