تحلیل آماری و بهینه سازی روش استخراج بخارات از خاک های آلوده به مواد نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


عنوان مقاله [English]

Statistical analysis and optimization of the method of extracting vapors from contaminated soils to petroleum products

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Sabour 1
  • Ghorbanali Dezvareh 2
  • Behjat Rezaie 3
1 Associate Professor of Civil Engineering, Khaje Nasir Din Tusi University of Technology
2 Ph.D. student of Civil Engineering, Khaje Nasir Al-Din Tusi University of Technology
3 Master of Civil Engineering, Khaje Nasir al-Din Tusi University of Technology