تحلیل آماری و بهینه سازی روش استخراج بخارات از خاک های آلوده به مواد نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


عنوان مقاله [English]

Statistical analysis and optimization of the method of extracting vapors from contaminated soils to petroleum products

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Sabour 1
  • Ghorbanali Dezvareh 2
  • Behjat Rezaie 3
1 Associate Professor of Civil Engineering, Khaje Nasir Din Tusi University of Technology
2 Ph.D. student of Civil Engineering, Khaje Nasir Al-Din Tusi University of Technology
3 Master of Civil Engineering, Khaje Nasir al-Din Tusi University of Technology
دوره 17، شماره 42
دی 1394
صفحه 20-27
  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1394
  • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 26 شهریور 1395