بررسی تاثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

2 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی و مهندسی

3 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی و مهندسی


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of tensile hardening of the above concrete on the behavior of reinforced concrete members with steel fittings

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Rahdar 1
  • Mansoor Ghalehnoi 2
  • Mohammadreza Esfahani 3
1 PhD student, Ferdowsi University of Mashhad, faculty member of Zabol University
2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Engineering
3 Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Engineering
دوره 17، شماره 41
شهریور 1394
صفحه 6-18
  • تاریخ دریافت: 16 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1395