بررسی تحلیلی و عددی اثر پارامترهای تیر پیوند بر رفتار دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر بارهای شبه استاتیک زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی


عنوان مقاله [English]

Analytical and numerical analysis of the effect of beam beam parameters on the behavior of connective steel shear walls under quasi-static quake loads

نویسندگان [English]

  • Saeid Sabouri Ghomi 1
  • Fatemeh Matoo 2
1 Professor, Khaje Naseeriddin Tusi University, Faculty of Civil Engineering
2 M.Sc., Faculty of Civil Engineering, Khaje Nasir Al-Din Tusi University
دوره 17، شماره 41
شهریور 1394
صفحه 19-29
  • تاریخ دریافت: 21 تیر 1394
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 08 خرداد 1395