تاثیر سنگدانه باریتی بر روی مقاومت بتن و میزان عبور اشعه گاما در دوز بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری


عنوان مقاله [English]

The effect of barite aggregates on the strength of concrete and the rate of high-dose gamma rays

نویسندگان [English]

  • Aniseh Salavatiha 1
  • Ali Delnavaz 2
1 MSc, Faculty of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Takestan Branch
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Faculty of Civil Engineering and Surveying
دوره 17، شماره 41
شهریور 1394
صفحه 30-37
  • تاریخ دریافت: 22 مهر 1394
  • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1395