تعیین خطا در پاسخ ارتعاشی سازه های بلند نامنظم دارای میرایی غیرکلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of the error in the vibration response of irregular long structures with non-classical damping

دوره 17، شماره 40
خرداد 1394
صفحه 5-17
  • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 18 بهمن 1394