ارزیابی تاثیر خط پروژه بر مصرف سوخت و نشر آلاینده ها در حمل و نقل جاده ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد/ دانشگاه تهران

3 استادیار/ دانشگاه تهران

چکیده

آلودگی هوا به عنوان یکی از اثرات منفی حمل و نقل بر محیط زیست و سلامت انسان تاثیرگذار است. در میان شیوه های مختلف حمل و نقلی، حمل و نقل جاده ای بیشترین اثر تخریبی را دارد این شیوه دارای مزایای زیادی همچون گستردگی شبکه، در دسترس بودن و همچنین درب به درب بودن است که باعث سهم بیش از 90 درصدی آن در بین سایر شیوه های حمل و نقلی شده است از این رو ارائه راهکارهایی جهت کاهش اثرات مخرب آن می تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، سلامت انسان و محیط زیست کمک نماید. طراحان در طراحی راه ها برای انتخاب مسیر عواملی همچون شیب حداکثر، شعاع قوس ها، ارتفاع حداکثر خاکریز و خاکبرداری ها را به عنوان مزیت مسیر برتر در نظر می گیرند در پژوهش با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار بر روی وسیله نقلیه (آئرودینامیک، وزن، سرعت و نوع لاستیک)، ضوابط طراحی (شیب و جنس رویه) و شرایط محیطی (دما و فشار) مصرف سوخت و میزان نشر آلاینده در ترکیب شیب های مختلف محاسبه و این نتیجه حاصل شده است که ترکیب شیب ها در مسیر منتخب که به عنوان خط پروژه معرفی می شود بر میزان مصرف سوخت و انتشار آلاینده های حاصل از آن موثر است بنابر این می توان از این روش به عنوان شیوه ای برای انتخاب خط پروژه بهینه از میان گزینه های موجود استفاده نمود به نحوه ای که کمترین میزان مصرف سوخت و نشر آلاینده ها را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the impact of the project line on fuel consumption and emission of pollutants in road transport

نویسندگان [English]

  • ali mansoori 1
  • Gholamreza Nabi Beidhendi 2
  • Mohammad Javad Amir 3
  • Hassan Hoveidi 3
1 student
2 Professor / University of Tehran
3 Assistant Professor / University of Tehran
چکیده [English]

Air pollution is one of the negative effects of transport on the environment and human health. among the various modes of transport, road transport has the most destructive effect. This transportation style has many benefits such as Extensive communication network, availability and also, to be door to door. that cause Share over 90% Among other transportation methods. Hence, providing solutions to reduce its destructive effects can help reduce greenhouse gas emissions, human health and the environment. Designers in designing Roads to select the best route factors such as Maximum slope, arc radius, maximum heights cut and fills etc. is considered as advantage. In this research, by applying effective factors On three factors Vehicle (aerodynamics, weight, speed and type of tires), design criteria (slope, pavement type) and environmental factors (temperature and pressure) Fuel consumption and pollutant emissions are calculated in different slope compositions and the result was that Combine slopes in the selected path as introduced as a project line It also has an impact on the amount of fuel consumed and the emission of airborne pollutants. Therefore, this method can be used as a way to select the best project line among available options in a way that have Lowest fuel consumption and pollutant emissions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuel consumption
  • Emission of pollutants
  • project line
  • Road Transport
  • Environment