ضوابط بارگذاری و طراحی لرزه ای سازه های فولادی جهت استقرار آنتن های بشقابی بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده سازه- پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه و زلزله، سازمان فضایی ایران

چکیده

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری فضایی در کشورهای توسعه یافته و نیز درحال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران، طراحی و بهره ­برداری از تجهیزات مخابراتی خصوصا آنتن­های بشقابی، جهت ارسال و دریافت اطلاعات در ایستگاه­ های زمینی مربوطه دارای اهمیت بسزایی می­ باشد. با پیشرفت هر چه بیشتر علوم مرتبط با فناوری فضایی از جمله مهندسی مخابرات و باتوجه به حساسیت بسیار زیاد آنتن­ های بشقابی مذکور، لازم است طراحی مربوط به سازه­های مرتبط با این حوزه با دقت بیشتری نسبت به گذشته در دستور کار قرار گیرد. تاکنون در کشور بررسی و پژوهش مشخصی در خصوص سازه ­های این حوزه، انجام نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر با توجه به کاربرد بسیار زیادفولاد در طراحی و ساخت سازه­های مورد نیاز جهت استقرار آنتن ­های مذکور، در ابتداضوابطمربوط به طراحی و بارگذاری برای سازه­های مورد نیاز ارائه و در ادامه به­ منظور استقرار دو سامانۀ آنتن، که نوعاً در ایستگاه ها به کار می­روند، دو سازۀ فولادی مدلسازیو طراحی شده است. در نهایت با توجه به تحلیل ها و کنترل ­های خاص انجام شده؛ کارایی ضوابط تدوین شده مشخصگردیده ­است. از جمله نتایج کمی حاصل شده می­ توان به تاثیر بسیار زیاد اندرکنش خاک-سازه اشاره نمود  به نحوی که در بررسی جابه­ جایی سازه­ ها مشخص گردید که این موضوع خصوصا در حالت عملیاتی بیش از 500 درصد تاثیرگذار می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Loading and Seismic Design Provisions for Large Dish Antennas Steel Structures

نویسندگان [English]

  • Mahmood Hosseini 1
  • Behrouz Behnam 2
  • Bahador Pourhatami 3
1 Associate Professor of Structural Research Institute - International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
2 Assistant Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amir Kabir University of Technology
3 Master of Science in Civil Engineering Structure and Earthquake Structure, Iran Space Organization
چکیده [English]

Regarding the progressive improvement of Space Technology in all developed countries, and consequently developing countries, including Islamic Republic of Iran, the optimization of design and utilization of the communication equipment, especially dish antennas, is of great importance for transmitting and receiving data at relevant ground stations. With the advent of science-related space technology, including communication engineering, and given the great sensitivity of these dish antennas, it is necessary to design the related structures of this field more carefully than ever before. So far no comprehensive study in aforementioned structures has been carried out, considering the great use of steel as a favorable material in designing and constructing the structures necessary for the installation of these antennas, in this paper, first the instruction of seismic design and assigning loads for structures is presented. The required two steel structures are simulated and designed to deploy antenna systems, which are typically used at stations. Finally, due to specific analyzes and controls, the efficiency of the developed criteria has been determined. Among the few results obtained, it can be noted that considering the Soil Structure Interaction would impress the output results with a difference rate more than 500%, respectively at operational condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dish Antenna
  • Seismic Design
  • Load
  • Modeling
  • Displacement