تاثیر پی‌های ستونی مرکب در کاهش نشست خاکریز برروی خاک رسی سست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

احداث خاکریز جاده‌ها بر روی خاک‌های رسی سست که سطح آب زیرزمینی نیز در آنها بالا می‌باشد، مهندسین را وادار به اصلاح و بهبود شرایط خاک می‌کند. یکی از روش‌های بهسازی، اجرای ترکیبی از ستون‌های سنگی یا آهکی با طول‌های مختلف می‌باشد. در واقع با ایجاد این ستون‌ها اسکلتی در خاک به وجود می‌آید که باعث کاهش نشست و افزایش باربری خاک می‌گردد. در این تحقیق با استفاده از روش اجزاء محدود مسئله مورد بحث تحلیل شده، سپس نتایج به صورت پارامتریک مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای مورد مطالعه شامل اثر طول ، قطر و فاصله بین ستون‌ها می‌باشد، که تاثیر این پارامترها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که پی ستون‌های مرکب که با ستون‌های CFG (شامل ترکیبی از سیمان، خاکستر بادی و خرده سنگ) بعلاوه ستون‌های آهکی ساخته می‌شوند، از پی ستون‌های SC (خاک-سیمان) با ستون‌های آهکی موثرتر می‌باشند. بیشتر بودن ظرفیت فشاری ستون‌های CFG-آهکی نسبت به ستون‌های SC-آهکی موجب پایداری طولانی مدت خاکریزهای احداث شده بر روی بسترهای رسی جاده می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد نشست به طور قابل ملاحظه‌ای، تحت تاثیر قطر و طول ستون‌های CFG و ستون‌های آهکی می‌باشد و قطر، طول و فاصله بهینه ای جهت کاهش نشست وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of composite foundation columns to reduce the settlement of embankment on soft clay soil

نویسندگان [English]

  • Adel Asakereh 1
  • Hojat Tohidi 2
  • Masoud Dehghani 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, IRAN
2 M. S. of Geotechnical Engineering, University of Hormozgan
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Hormozgan
چکیده [English]

The construction of road embankment on loose clay soils, where groundwater levels are high, causes engineers to modify and improve soil conditions. One of the upgrading methods is the implementation of a combination of stone or limestone columns of different lengths. In fact, by fulfilment these columns, a skeletal fluid is formed in the soil, which reduces the amount of soil and increases soil bearing. In this research, the finite element method has been analyzed, and then the results are analyzed in a parametric manner. The parameters studied include the effect of length, diameter, and distance between columns, the effect of which has been studied. The results show that the composite columns made with CFG columns (including a combination of cement, wind ash and crushed stone), as well as limestone columns, are from SC columns (soil-cement) with limestone columns are more effective. The high compressive capacity of CFG-lime columns than SC-lime columns results in the long-term stability of the embankment road constructed on soft soil. The results show that the formation is significantly affected by the diameter and length of the CFG-lime columns and there is an optimal diameter, length, and distance to reduce the settlement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embankment
  • soil rehabilitation
  • composite column plies
  • CFG-limestone columns
  • SC-limestone columns