ارائه مدلی جامع برای کنترل یکپارچه کیفیت، هزینه، برنامه و ریسک پروژه ها در مدیریت ارزش کسب شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تکنیک مدیریت ارزش کسب شده که روشی کارآمد و پرکاربرد برای یکپارچه کردن کنترل محدوده، زمان و هزینه در مدیریت پروژه می باشد با در نظر گرفتن فاکتور سوم و بسیار مهم کیفیت در پروژه‌ها که مثلث پروژه را تکمیل می‌کند، گسترش یافته است. معیارهای جدید ارائه شده، مدیریت ارزش کسب شده (EVM)، مدیریت ریسک پروژه و مدیریت کیفیت را برای کنترل و نظارت مؤثر و یکپارچه تر پروژه با هم ترکیب می‌کند تا اهداف مبحث مدیریت یکپارچگی پروژه، هرچه بیشتر فراهم شود. عدم قطعیت و تغییرپذیری، حقایق انکارناپذیر تمام فعالیت‌های پروژه‌های واقعی هستند که با آنالیز ریسک در ضمن توجه به آینده پروژه، آنها را نیز لحاظ می‌کنیم. به این منظور بافرهای تجمعی و شاخص‌های کنترلی به همراه شاخص‌های جدید کیفیت با دو روش مختلف، برای EVM تعریف و با بررسی تأثیر متغیرها بر روی هم در پروژه‌ای پیاده سازی شده است. ارائه نموداری نتایج پیاده‌سازی مدل جدید، نشان داده است که اضافه شدن شاخص کیفیت با در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح تر موجب پایش و تحلیل بهتر شرایط می‌شود تا مدیران پروژه بتوانند در هر بخش از پروژه، در عین حفظ سادگی روش پیشین، وضعیت فاکتورهای مهم را برای اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه‌تر، تحت کنترل و نظارت جامع قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a comprehensive model for projects integrated quality, cost, schedule and risk monitoring in the EVM

نویسندگان [English]

 • sayyid ali banihashemi 1
 • Mohammad Khalilzadeh 2
 • Roya Soltani 2
 • Tahereh Khesal 3
1 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most useful and significant method of the project management for integrating project scope, schedule and cost is EVM which is expanded in this research by considering the quality as the third and significant angle of project triangle. Proposed new criteria combine EVM, risk management and quality management to accomplish the goals of project integration management. Variability and uncertainty are the undeniable facts of all real project activities that are contemplated by the risk analysis. For this purpose, some control indexes and cumulative buffers are defined by two distinctive method and are implemented in a project with effect assessment of variables on each other. Schematic presentation of new model implementation results has illustrated the addition of the quality indicator causes better circumstances analysis and monitoring by providing more correct information. So, the project managers could comprehensively monitor the important factors status to make more informed decisions, while maintaining the simplicity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project Management
 • Earned Value Management
 • Risk Management
 • Quality Management
 • Taguchi Loss Function
دوره 20، شماره 52
آذر 1397
صفحه 52-65
 • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1397
 • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1397