تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن های در معرض حمله سولفاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سمنان

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

میکروسیلیس به دو صورت پودر و ژل و به منظور ارتقای برخی از خصوصیات مکانیکی در بتن بکار برده می‌شود. حمله سولفاتی نیز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در کاهش مقاومت فشاری و دوام بتن است. در این مقاله با جایگزینی درصدهای مختلف پودر و ژل میکروسیلیس به جای بخشی از سیمان در بتن (با درصدهای وزنی 5/2، 5، 5/7، 10، 5/12 و 15)، مقاومت فشاری 7 روزه و 28 روزه این بتن‌ها پس از عمل آوری در محیط‌های معمولی و سولفاتی (محلول سولفات سدیم در آب) بررسی می‌شود. محیط سولفاتی تشدید یافته با حل نمودن 525 کیلوگرم سولفات سدیم در آب تهیه و نمونه‌های بتنی در آن عمل آوری گردیدند. 5 نمونه مکعبی 15 در 15 در 15 سانتی‌متر از هر طرح اختلاط تهیه و پس از عمل آوری در دو محیط معمولی و سولفاتی، تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از میکروسیلیس (10 % به صورت پودر و ژل) منجر به کسب بیشترین مقاومت فشاری در هر دو محیط معمولی و سولفاتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Micro-silica on Compressive Strength of Concrete under the Sulfate Attack

نویسندگان [English]

  • Ali Hemmati 1
  • Omid Aghaei 2
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Semnan Branch
2 Department of Civil Engineering, Semnan Branch, Iran
چکیده [English]

Micro-silica in both types of powder and gel are used for improving the mechanical characteristics of the concrete. Sulfate attack is an important factor that influences on compressive strength and durability of concrete too. In this paper, 2.5%, 5%, 7.5%, 10%, 12.5% and 15% of cement weight is replaced by powder and gel of micro-silica. Then, the 7-day and 28-day compressive strengths of these specimens after curing in the sulfate (solution of sodium sulfate) and normal environments are evaluated. Accelerated sulfate environment was prepared by solution of 525 kg sodium sulfate in the water. 5 cubic specimens for each mix design layout and with dimensions of 15 x 15 x 15 centimeter were constructed and after curing in sulfate and normal conditions, the compressive strength of these specimens determined too. Results show that, using micro-silica (10% powder and gel) concludes to more compressive strength in the both normal and sulfate environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement
  • Concrete
  • Micro-silica
  • Sulfate attack
  • Compressive strength