ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت حل مساله بهینه‌سازی زمان-هزینه با حالت‌های اجرایی چندگانه در پروژه‌های صنعت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 گروه صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

4 گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

چگونگی ایجاد تعادل میان پارامترهای هزینه و زمان در مدیریت پروژه‌های ساخت بسیار مهم است. مسئله اصلی در موازنه هزینه و زمان، گسسته‌سازی فضای تصمیم به متغیرهای تصمیم قابل شمارش و کراندار، می‌باشد. که در این شرایط بهره‌وری روش‌های سنتی به شدت کاهش یافته و استفاده از الگوریتم‌های فراکاوشی امکان حل بسیاری از مسائل جالب و دشوار فراهم و امکان مدل-سازی مسائل پیچیده‌ نیز افزایش می‌یابد. در این مقاله از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات چندهدفه به منظور حل دو مسئله مدریت پروژه‌های ساخت پرداخته شده است. این دو پروژه شامل 7 و 70 فعالیت با حالت‌های چنگانه می‌باشند. مسئله مورد نظر شامل اهداف دو‌گانه‌ی مجزایی در فضای گسسته می‌باشد، که به این منظور، روش‌هایی پیشنهاد و با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات چندهدفه، مشکلات موجود در دامنه گسسته حل می‌شوند. الگوریتم بهینه‌سازی توسعه داده شده به دنبال پیدا کردن بهترین توالی و مد اجرایی می‌باشد که به ازای آن کمترین زمان و هزینه را ایجاد کند. نتایج حاصل از گزارشات پارتو بهینه، مزایا و اثربخشی الگوریتم بهینه‌سازی مذکور را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A meta-heuristic algorithm for solving the time-cost optimization problem with multiple execution modes in construction projects.

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
 • Farshidreza Haghighi 1
 • Ehsan Eshtehardian 2
 • Milad Hematian 3
 • Maedeh Javaheri Barforooshi 4
1 Department of Construction Management, Babol University of Technology
2 Department of project management, Tarbiat Modarres University
3 Department of Industrial engineering, Mazandaran University of Science and TeCHNOLOGY
4 Department of civil engineering, Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

In how to balance time and cost is crucial to construction project management. The main specification of time-cost trade off problem is discretization of the decision space to limited and accountable decision variables. In this situation the efficiency of the traditional methods decrease and applying of the evolutionary algorithm is necessary. The clever use of evolutionary algorithms allows us to solve many interesting and difficult problems and our ability to model complex problems increases tremendously. In this article use multi objective particle swarm optimization to solve two construction project management problems. These two projects include 7 and 70 activities with multiple modes. These problems are both in discrete domain including two objectives, separately. In this regard, some procedures has been suggested with solving by optimization algorithm. The developed optimization algorithm has been designed to find the best sequence and mode of operation, making it the shortest time and cost. Results show the advantages and effectiveness of the used procedures in repeating the optimal Pareto for optimization problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project management
 • Time and Cost trade-off
 • Multi-Objective Optimization
 • Multi Objective Particle Swarm Optimization
 • Pareto
دوره 20، شماره 51
شهریور 1397
صفحه 16-29
 • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1397
 • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1397