بررسی اثر اندازه بتن بازیافتی حاوی الیاف فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی در بتن امکان‌سنجی نوینی را برای بازچرخانی مواد در صنعت ساختمان‌سازی بوجود آورده است. از نکات قابل توجه در استفاده از بتن، تغییر خواص مکانیکی با تغییر اندازه نمونه‌ها می باشد که به این رفتار اثر اندازه گفته می‌شود. آزمایش مقاومت فشاری برروی نمونه‌های مکعبی با اندازه‌های متغیر، استوانه استاندارد30*15 سانتی‌متر انجام‌شده و نمونه‌های مکعبی 10و 15 سانتی‌متر تحت آزمایش‌های جذب آب و نفوذپذیری قرار گرفته‌اند. با قرار دادن نتایج مقاومت فشاری در رابطه اصلاح شده بازانت و با استفاده از رگرسیون خطی، ضرایب تجربیα و β بدست آمد. با لحاظ کردن این ضرایب، نسبت مقاومت فشاری نمونه مکعب به استوانه استاندارد حاصل شد.
بررسی نتایج در بتن بازیافتی حاوی الیاف فولادی نشان می دهد افزودن 5/1 درصد الیاف فولادی، باعث بهبود مشخصات مکانیکی، دوام و کاهش اثر اندازه می گردد و همچنین با افزودن 5/1 درصد الیاف فولادی به بتن بازیافتی، مقاومت فشاری مکعب های5، 10، 5/12، 15 و استوانه استاندارد به ترتیب 16/13، 8/1، 39/13، 32/10 و 68/17 درصد افزایش می یابد و اختلاف بین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی نسبت به نمونه استوانه استاندارد کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the size effect of recycled concrete containing steel fibers

نویسندگان [English]

  • Seyed Roohollah Mousavi 1
  • yasin mokhtari 2
  • Seyed Hojjatollah Mousavi 3
1 Civil Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan, P.O. Box: 98155-987, Zahedan, Iran.
2 Civil Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Civil Engineering Department, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Utilizing recycled aggregates in concrete makes new feasibility study possible for recirculation of materials in construction industry. One of the considerable points in using concrete is the alteration of mechanical properties by changing specimen size that is called size effect. Compressive strength test was conducted on cubic samples with variable sizes and standard cylinder 15*30. Water absorption and penetrability tests were conducted on 10 and 15 centimeter cubic samples. By replacing the results of compressive strength test in modified Bazantt’s formula and applying linear regression, empirical coefficients of α and β were obtained. By applying these coefficients in the above formula, the ratio of compressive strength of cube sample to standard cylinder was‌‌ obtained.
Examining the results for recycled concrete shows that by increasing the size of specimens, compressive strength declines which suggests the size effect on recycled concrete. In addition, adding 1.5% steel fibers to recycled concrete enhances the mechanical properties and durability. In addition, the size effect and differences between standard cylindrical and cubic compressive strength were decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Size effect
  • Recycled concrete
  • Steel fibers
  • Durability
دوره 20، شماره 51
شهریور 1397
صفحه 5-15
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1397