خرابی پیش رونده در قاب خمشی بتنی با مدلسازی اجزای محدود غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هرگاه یک یا چند عضو سازه ای ناگهان گسیخته شوند، و پس از آن ساختمان بصورت پیش رونده خراب شود، هر توزیع بار موجب شکست دیگر المان های سازه ای می شود، تا اینکه حالت جدیدی از کنش بین اعضا بوجود آید درحالی که قسمت یا تمام سازه خراب شده باشد. خرابی پیش رونده به عنوان ویران کننده ترین حالت گسیختگی ساختمان محسوب می شود، که منجر به خسارت جانی و مالی بسیار و همچنین خرابی های غیر قابل جبران درسازه می گردد. خرابی  پیش رونده را می توان ناشی از گسیختگی و ناپایداری قسمت کوچکی از سازه دانست که با یک عملکرد زنجیره ای مانند بازی دومینو، این خرابی گسترش پیدا می کند و در نهایت منجر به خرابی کل سازه و یا قسمت اعظمی از آن می شود و سازه را از حد سرویس خارج می کند. در این مقاله، با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی، سازه دربرابر بارهای حرارتی تحلیل می شود و با استفاده از نتایج  بدست آمده عملکرد اجزای باربر و پایداری کلی سیستم بررسی خواهد شد. به این ترتیب می توان اعضای بحرانی و نقاط ضعف سیستم را تشخیص داد و با تقویت آنها و ایجاد مسیرهای بار جایگزین، جان ساکنین و پایداری سازه را در برابر خرابی پیش رونده بیمه کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear FE modeling of RC frames under progressive collapse

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shokoohfar
  • Fereydoon Khosravi
چکیده [English]

The subject of progressive collapse assessment in RC structures has been concerned in various studies. In contrast, most of these studies have attended to a scenario in which an instantaneous removal of a column due to unexpected impact or explosion has occurred. The present study addresses progressive collapse in RC structures resulting from both instantaneous and gradual removal of columns. The scenario for a gradual removal is the result of slow decreasing strength due to fire propagation in a specific zone of structure which is partially fireproved. A five-story building model was selected as a case study for which the nonlinear model is later developed. Vertical displacement in the upper node of the removed column, redistribution of forces after removing the column, plastic deformations in adjoining elements, and the stress imposed on the sections of the beams adjacent to the removed column in both instantaneous and gradual cases are studied. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • PROGRESSIVE COLLAPSE
  • REINFORCED CONCRETE STRUCTURE
  • NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS
  • INSTANTANEOUS AND GRADUAL REMOVAL OF COLUMN