مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های نواری در مجاورت دیوار حائل خاک مسلح به مهارشبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

3 گروه آموزشی عمران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

چکیده

امروزه استفاده از انواع المان های مسلح کننده جدید در طراحی و اجرای سیستم های خاک مسلح بسرعت درحال گسترش وتوسعه است؛ البته باید توجه داشت که انتخاب نوع المان مسلح‌کننده در بهبود عملکرد دیوار خاک مسلح بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بتازگی نوع جدیدی از مسلح‌کننده‌ها به‌نام مهار‌شبکه با اتصال مهار‌هائی از جنس پلیمر به ژئوگرید مرسوم ابداع شده است که می‌تواند قابلیت‌های ویژه‌ای در دیوار‌های خاک مسلح ایجاد نماید. در این پژوهش، تأثیر استفاده از مهار‌شبکه بر ظرفیت باربری پی‌های نواری و تغییرشکل جانبی رویه دیوار خاک مسلح در مقیاس کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا ظرفیت باربری پی نواری مستقر بر دیواره خاک مسلح و تغییر‌شکل جانبی رویه‌ی دیوار در حالت‌های غیر‌مسلح، تسلیح با ژئوگرید و تسلیح با مهار‌شبکه در فواصل مختلف پی از لبه‌ی دیوار بررسی و مقایسه شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش‌ها نشان می‌دهد که استفاده از مهار‌شبکه در تسلیح دیوار خاک مسلح می‌تواند ظرفیت باربری پی نواری مستقر بر بالادست دیوار را به‌میزان 5/5 برابر نسبت به حالت غیر‌مسلح و 5/1 برابر نسبت به حالت استفاده از ژئوگرید افزایش دهد. علاوه بر این مهار‌شبکه می‌تواند تغییر‌مکان جانبی دیوار را به میزان 66 درصد نسبت به حالت غیر‌مسلح و 16 درصد نسبت به ژئوگرید کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of bearing capacity of strip footings near the retaining walls reinforced with grid-anchor

نویسندگان [English]

  • Amin Mohamadiani 1
  • Hossein Moayedi 3
1 Civil Engineering Department, Kermanshah Razi University, Iran
2
3 Associate Professor, Civil Engineering Department, Kermanshah University of Technology
چکیده [English]

Nowadays, the application of a variety of novel reinforcing elements for the design and implementation processes of reinforced soil systems is proliferating. Obviously, it is deserving of note that the selection of the reinforcing element type is of bountiful importance in ameliorating the performance of reinforced soil walls. More latterly, a new type of reinforcing elements labeled grid-anchors conjoining anchors, made up of polymeric substances, with conventional geogrid has been invented, which can generate specific capabilities in reinforced soil walls. In this research, the effect of using grid-anchors on the bearing capacity of strip foundations and lateral deformations of the reinforced soil wall surface in a small-scale laboratory case are investigated. On this purpose, the bearing capacity of a strip foundation resting on a reinforced soil wall and lateral deformations of the wall in unreinforced, geogrid-reinforced and anchor-grid reinforced conditions at differential spaces of the foundation from the wall edge are scrutinized and compared. The results of the experiments disclosed that using anchor-grids in the reinforcement of the reinforced soil wall has resulted in increment of the bearing capacity of the strip foundation locating on the upward parcel of the wall up to 5.5 and 1.5 times in relation to the unreinforced and geogrid-reinforced conditions, respectively. Additionally, anchor-grids can dwindle later wall deformations up to 66% and 16% compared with the unreinforced and geogrid-reinforced conditions, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retaining wall
  • Strip footing
  • bearing capacity
  • Geogrid
  • Grid-Anchor
دوره 20، شماره 51
شهریور 1397
صفحه 30-38
  • تاریخ دریافت: 30 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1379