بررسی عددی نتایج حاصل از آزمایش بارگذاری صفحه در خاکهای لایه بندی شده و مقایسه آن با روابط کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین- انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،

2 دانشجوی دکتری عمران-خاک و پی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

اکثر تئوری های کلاسیک به تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی با فرض همگن و تک لایه بودن خاک می پردازند ، درصورتی که در اکثر پروژه ها خاکهای چند لایه وجود دارد. مسئله حائز اهمیت در خاکهای لایه بندی شده چگونگی شکل گیری زون گسیختگی برشی در زیر پی و همچنین عمق موثر زون گسیختگی برشی می باشد. در این مقاله به بررسی عددی آزمایش بارگذاری صفحه با نرم افزار ABAQUS در خاکهای دو لایه دانه ای تحت دو نوع بارگذاری محوری و خروج از مرکز پرداخته شده است و سپس به مقایسه نتایج حاصل از ظرفیت باربری بدست آمده از روابط عددی و آزمایشگاهی با روابط کلاسیک پرداخته می شود. تغییر نسبت ضخامت خاک لایه اول که صفحه بارگذاری بر روی آن قرار دارد(H) به عرض صفحه بارگذاری(B) باعث تغییرات عمده ای بر روی ظرفیت باربری می شود.  با توجه به اختلاف بین نتایج آزمایشگاهی و عددی با روابط کلاسیک می توان به این نکته اشاره کرد که  ضرایب بکار رفته در محاسبه ظرفیت باربری پی های سطحی در تئوریهای کلاسیک، نیاز به اصلاح دارد و همچنین در ادامه به تعیین رابطه ای برای تخمین ظرفیت باربری پی های سطحی در خاکهای دو لایه پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of plate load test results in layered soils and comparison with the classic relations

نویسندگان [English]

  • Reza Ziaie 1
  • Mohammad Hoseinzadeh 2
1 -
2 -
چکیده [English]

Traditional bearing capacity theories for determining the ultimate bearing capacity of shallow foundations, assume that the bearing stratum is homogenous and infinite. However this is not true in all cases and it is possible to encounter a layered soil that has different shear strength parameters. Effective depth and shape of shear zone is the important consideration in layered soils. In this paper numerical modeling of plate load tests (PLT) in layered granular soil in two cases of eccentrically and vertically loaded foundation has been studied by ABAQUS software. The load bearing capacity that was obtained from experimental, numerical modeling and classic relations will be compered. For strip or circular footing on two-layered soils, the bearing capacity usually depends on the ratio of thickness of the top layer (H) to the footing width or diameter (B). By comparing the theoretical and experimental bearing capacity, the modification of bearing capacity parameter is necessary. According to the result the general equation for estimation of bearing capacity in layered soils obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Plate load test
  • Layered soil
  • Bearing capacity
  • Classical theor