تاثیر خصوصیات رکوردهای زلزله ورودی بر شکل‌پذیری نیاز قاب‌های ساختمانی چند طبقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی توزیع ارتفاعی شکل‌پذیری نیاز در قاب‌های ساختمانی چندطبقه با خصوصیات مختلف دینامیکی و تحت زلزله‌هایی با خصوصیات مختلف می‌باشد. اثر خصوصیات سازه شامل تعداد طبقات، زمان تناوب اصلی و سطح رفتار ناکشسان و همچنین با تاکید بیشتر، خصوصیات زلزله ورودی شامل سطح خطر زلزله و دارا بودن یا نبودن پالس‌های مشهود سرعت، که معمولاً از اثرات نزدیکی گسل می‌باشد، بررسی می‌شود. برای این منظور ابتدا با در‌نظر‌گرفتن توزیع آیین‌نامه‌ای نیروی زلزله، روابط ساده‌ای برای توزیع ارتفاعی سختی و مقاومت جانبی در مدل‌های برشی قاب‌های ساختمانی چند‌طبقه ارائه شده، سپس از تحلیل دینامیکی غیرخطی این مدل‌ها استفاده می‌شود. طبق نتایج حاصل، عموماً تقاضای شکل‌پذیری طبقات میانی نسبت به طبقات تحتانی و فوقانی کمتر است و هرچه سطح رفتار ناکشسان سازه بالاتر می‌رود، بر غیر‌یکنواختی توزیع تقاضای شکل‌پذیری در طبقات افزوده می‌شود. همچنین رکوردهای نزدیک گسل معمولاً در طبقات تحتانی نسبت به رکوردهای دور از گسل تقاضای بیشتری طلب می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Input Earthquake Characteristics on Ductility Demand of Multi-Story Building Frames

نویسندگان [English]

  • Saman Bagheri
  • Reza Mohammadpour
  • Mahdi Saiyadi
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the height-wise distribution of ductility demand in code-compliant multi-story building frames subjected to strong ground motions with different characteristics. The effects of some structural parameters including number of stories, fundamental period, and level of inelastic behavior on the height-wise distribution of ductility demand are investigated. However, the main focus is on the effects of earthquake characteristics such as its hazard level and near-fault pulses on the ductility demand distribution. At first, a code-compliant lateral load distribution is adopted to develop simple relations for the distribution of stiffness and shear strength along the height of the shear building models of the multi-story building frames. Then nonlinear dynamic ananlyses of these models are performed. The obtained results indicate that the ductility demands in intermediate stories are often less than those are in lower or upper stories. The non-uniformity of the height-wise distribution of ductility demands increases as the level of inelastic behavior increases. It can also be seen that in the lower stories, ductility demands under near-fault records are significantly more than those are under far-field ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building frame
  • Earthquake
  • Ductility
  • Nonlinear dynamic analysis