ارائه مدل اقتصادی نوین برای ارزیابی ریسک های مالی صنعت ساخت وساز با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مدیریت ساخت، داننشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت

2 دانشیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

ریسک مالی پروژه ناشی از عدم قطعیت‌های موجود در مباحث مالی پروژه می‌باشد. شناسایی و کنترل این عدم قطعیت‌ها بسیار پیچیده و دشوار می‌باشد. دلیل اصلی این عدم قطعیت‌ها را می‌توان نوسانات موجود در بازه‌ی زمانی (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) دانست. علاوه بر این، عدم قطعیت‌ها به یکدیگر وابسته‌اند. در این پژوهش به ارایه مدلی نوین برای تخمین ریسک مالی صنعت ساختمان پرداخته می‌شود. این کار با ارزیابی و شبیه‌سازی شرایط اقتصادی صنعت ساخت و ساز در ایران انجام می‌پذیرد. برای دست‌یابی به این هدف عوامل پدید آورنده‌ی ریسک مالی در پروژه‌های عمرانی شناسایی می‌شوند. سپس، تابع عملکرد نوینی برای تعیین ریسک مالی صنعت ساخت و ساز پیشنهاد می‌شود. در پایان، تابع عملکرد پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو ارزیابی می‌گردد. بر اساس نتایج تحلیل شرایط اقتصادی می‌توان بازه‌ی مناسبی را برای ضریب پیشنهاد قیمت تعیین کرد و احتمال انجام موفقیت آمیز فرآیندهای مالی پروژه را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purposing new financial model for evaluating financial risk of construction industry by Monte Carlo simulation method

نویسندگان [English]

  • Pouria ildarabadi 1
  • javad alamatian 2
1 PhD Student ,Department of Civil Engineering, Taft Branch, Islamic Azad University, Taft, Iran
2 Associate professor, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Financial risks of a project are arises from financial uncertainties which are quite difficult to evaluate and management. Market fluctuations occurred in the short or long periods is the main reason for these correlated uncertainties. In this paper, a novel model is presented for estimating the financial risk of the construction industry. For this purpose, economic conditions of the Iran’s construction industry are evaluated and simulated. First, the economic conditions of construction projects are evaluated in Iran by identifying the factors that created these risks. Then a new functional is proposed for determining the financial risk of construction industry. Finally, the proposed functional is evaluated by the Monte Carlo simulation scheme. According to the analysis of economic conditions, an appropriate domain could be suggested for the bid multiplier so that the probability of successful financial management of the projects increases. These procedure could be used for other type of projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial risk
  • Uncertainty
  • Economic crisis
  • Construction industry