ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی ریسک پروژه‌های زیربنائی: مطالعه موردی نیروگاه مقیاس کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

پروژه‌های بزرگ زیر‌بنایی همیشه در معرض ریسک‌های متعددی قرار دارند. موفقیت این پروژه‌ها وابسته به مدیریت درست این ریسک‌ها می‌باشد. نیروگاه‌ها نیز یکی از پروژه‌های زیرساخت محسوب می‌شوند که در توسعه اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کنند. این پروژه‌ها به دلیل داشتن ویژگی‌هایی چون منحصر به فرد بودن، فرآیندهای پیچیده فنی و سازمانی، نیاز به تجهیزات خاص و غیره، با عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های متعددی همراهند که اغلب موجب انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به اهداف تعیین شده پروژه می‌گردند. بنابراین از الزامات اساسی این پروژه‌ها، مدیریت موثر ریسک می‌باشد. شناسایی و ارزیابی ریسک از مهمترین گام‌های مدیریت ریسک هستند. انجام ناقص هر یک از گام‌ها مدیریت ریسک منجر به و گمراهی تیم مدیریت ریسک و اتلاف منابع سازمان خواهد شد.
بنابراین در مقاله حاضر به منظور ارزیابی ریسک پروژه‌های نیروگاهی مدلی ترکیبی پیشنهاد گردید. در ابتدا 34 ریسک در چهار بخش زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فنی شناسایی شد. بر خلاف سایر روش‌های کلاسیک ارزیابی ریسک که تنها دو معیار احتمال وقوع و شدت اثر را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، ریسک‌های شناسایی شده با استفاده از تکنیک حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثر در محیط فازی (FUZZY FMEA) اولویت‌بندی و ریسک‌های بحرانی مشخص گردید. سپس برای ارزیابی تاثیر سایر معیارهای بر اهداف پروژه و در نظر گرفتن تاثیر متقابل این معیارها نسبت به یکدیگر از ساختار سلسله مراتبی تاپسیس استفاده شد. نتایج کسب شده نشان دهنده مناسب بودن مدل پیشنهادی برای مسائل دنیای واقعی در شرایط ابهام و عدم اطمینان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A hybrid model for risk assessment in infrastructure projects: the case of small-scale power plants

نویسندگان [English]

  • MEHRDAD masoudnejad 1
  • morteza RAYATI DAMAVANDI 2
  • Siroos gholampour 2
1 Department of Civil Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Civil Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Major infrastructure projects are always at risk. The success of these projects depends on the proper management of these risks. Power plants are also one of the infrastructure projects that play a major role in economic development. Due to features such as uniqueness, complex technical and organizational processes, the need for special equipment, etc., these projects are associated with many uncertainties and risks, which often lead to significant deviations from the goals set for the project. Therefore, the basic requirements of these projects are effective risk management. Identifying and evaluating risk are among the most important steps in risk management. Failure to perform any of the steps will result in risk management and misleading the risk management team and waste of resources of the organization.
Therefore, In this paper, a hybrid model was proposed to assess the risk of power plants projects. At first, 34 risks were identified in four environmental, economic, social and technical sectors. Unlike other classic risk assessment methods that assess only two criteria for the probability of occurrence and severity of the effect, the identified risks are identified by using the failure mode and impact analysis in Fuzzy FMEA (Fuzzy FMEA) prioritization and critical risks. Then, to evaluate the impact of other criteria on the objectives of the project and to consider the interplay of these criteria with each other, the hierarchical structure of the topsis was used. The results show that the proposed model is appropriate for real-world issues in ambiguous and uncertain situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • Infrastructure Projects
  • FMEA Fuzzy
  • TOPSIS