ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های PPP در جذب سرمایه گذاری خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه خواجه نصیر، تهران، ایران

چکیده

به دلیل محدودیت مالی و تکنولوژی، امروز رقابت جدی بین کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه های خصوصی به روش PPP شکل گرفته است. ولی شکست در این روش می تواند زمان و هزینه به مراتب سنگین تر از قراردادهای متعارف را به دولت تحویل نمایند. در این مقاله با توسعه مفهوم موفقیت به دو فاکتور جذابیت مالی سرمایه گذاری و قابلیت اعتماد بازگشت سرمایه، مدلی کمی برای ارزیابی شانس موفقیت یک پروژه PPP پیش از مرحله مناقصه ارائه شده است. مدل ارزیابی ایده‌آل موفقیت (ISEM) که در این مقاله معرفی شده است، با مقایسه الگوی تخصیص ریسک قرارداد، به دولت و دستگاه های اجرائی اجازه می دهد قبل از صرف هر نوع هزینه و اعتبار، شانس موفقیت پروژه را در جذب سرمایه گذار خصوصی اندازه گیری کند. مدل پیشنهادی با استفاده از اطلاعات 7 پروژه موردی در داخل کشور و 3 پروژه بین المللی توسعه یافته و نتایج آن تدقیق شده است. نهایتا با کاربرد عملی این مدل در دو پروژه برق آبی بزرگ کشور که در مرحله آماده سازی قرار داشته اند، کارفرمای دولتی توانسته است با بازنگری ساختار قرارداد، تعبیه ابزارهای تعهدی، و یا طراحی مکانیزم های مالی، جذابیت پروژه برای سرمایه گذاری و در نتیجه احتمال موفقیت پروژه را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Quantitative model for Evaluation of PPP projects success, To attract private investment

نویسندگان [English]

  • garshasb khazaeni 1
  • safar baiat 2
  • Ehsan Zeighami 1
  • Hamidreza Abbasianjahromi 3
1 Assistant of Proferssor
2 AZAD University, Arak Branch
3 Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

Due to inadequate public financial status and increasing demand on infrastructure facilities, many governments worldwide are exploring new arrangements through Public Private Partnerships (PPP) to accelerate infrastructure development without incurring large public expenditure and borrowing. But failure PPP projects aware that all projects are not suitable to PPP approach and there is an urgent need to a model to choose most proper project. In this paper, a decision support system was made based on risk allocation pattern of project, to assess the success of a PPP project as a computer program. This program through Technique for Order Preference by Similarity of Ideal Solution (TOPSIS) model gets the risk allocation of a project and delivers its opportunity of success as output. This model has trained by experience of 8 Local and international PPP projects and practically implemented to improve 2 water power plants. It aims to support decision making in selecting which incentive and when it should be granted to private parties to increase success chance of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Private Partnership
  • PPP
  • BOT
  • Project Success
  • Risk Allocation