جهش تولید، فرصت ها و چالش ها

سخن سردبیر

چکیده

                                                                                                                             بسمه تعالی
جهش تولید- چالش ها و فرصت ها
            باتوجه به اهمیت مباحث اقتصادی و اشتغال، بعد از نام گذاری سال گذشته باعنوان "رونق تولید"، شعار سال 1399 از طرف مقام معظم رهبری "جهش تولید" اعلام گردید علت این نام گذاری اثر گذاری تولیدات صنعتی، کشاورزی بر شرایط اقتصادی، سیاسی و استقلال کشور می باشد. برای تحقق شعار مهم سال 99 باید ضمن زمینه سازی و سیاست گذاری و رفع موانع، فعالیت گسترده ی واحدهای تولیدی انجام شود در این ارتباط برای ایجاد بستر مناسب و نتیجه گیری مطلوب برخی پیشنهادها به شرح زیر قابل بررسی است.
الف) موانع و مشکلات
1- جلوگیری از واردات بی رویه. این مشکل که عموماً بدلیل نفوذ عوامل فرصت طلب و سودجو پیش می آید سال ها است که اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بخش عمده ای از واردات سال های 98 و 99 که شامل کالاهای لوکس و غیر ضرور نیز می شد با استفاده از ارز ارزان قیمت و سوبسیدی انجام گرفته که توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفت و فرهنگ استفاده از کالاهای لوکس خارجی را در کشور توسعه داد. در سال جاری لازم است یک عزم همگانی جهت جلوگیری از کالاهای غیر ضرور ایجاد شود و با تشکیل بانک آمار و اطلاعات کالاهای تولیدی و وارداتی جلوی این امر گرفته شود.
2- در هر استان یک کمیته رفع موانع تولید با شرکت مسئولین عالی استان فعال شود و در یک فرصت فشرده وضعیت واحدهای تولیدی را بررسی نماید. واحدهای تولیدی برای افزایش تولید تؤام با بهبود کیفیت و مرغوبیت کالا موظف به ارائه برنامه یکساله و پنج ساله باشند که با رفع محدودیت ها و ایجاد زمینه لازم جهش تولید امکانپذیر باشد که این امر محتاج همکاری گسترده بین مراکز علمی، شرکت های دانش بنیان و مراکز تولیدی است. بانک مرکزی و شورای عالی بانکها، نظام بانکی را موظف نمایند که براساس تصمیم کمیته رفع موانع تولید و قرارگاه های اقتصاد مقاومتی، اعتبارات لازم را با شرایط مناسب در اختیار کارخانجات و واحدهای تولیدی قرار دهد که این امر منوط به تغییر رویکرد جدی نظام بانکی و تغییر سیاست های بانک مرکزی است.
3- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه سیاست های قبلی، در جهت تسهیل تأسیس شرکت های دانش بنیان جدید و توسعه فعالیت شرکت های موجود تلاش بیشتری نماید. یکی از مسائل مهم برای تحقق این امر ایجاد بازار کار و اتصال این شرکت ها با کارخانجات و مراکز تولیدی است. اگر محصول فکر و کار مراکز دانش بنیان به واحدهای تولیدی منتقل نشود فلسفه وجودی آن ها زیرسؤال نرفته و برنامه کلان توسعه اقتصاد دانش بنیان با شکل جدی روبرو خواهد بود. بدیهی است دولت نیز در زمینه ایجاد این ارتباط نقش مؤثری داشته و تخصیص تسهیلات ارزان قیمت در درازمدت می تواند منوط به این ارتباط باشد.
4- با تشکیل مجلس یازدهم از خردادماه 1399 که دورنمای یک مجلس تخصصی و فعال را نشان می دهد امید است که نمایندگان این دوره بدور از حواشی مختلف و در قالب دو برنامه یک ساله و سه ساله انرژی گسترده اس برای مبارزه با فساد و قاچاق از یکطرف و الزام دولت به تدوین برنامه کلان توسعه صنایع، راه اندازی طرح های کلان ملی، اصلاح جهت گیری نظام بانکی و جلوگیری از واردات کالاهائی که تولید مشابه داخلی دارند مصروف دارند. در این زمینه در شماره های بعدی مطالب بیشتری ارائه خواهد شد.
 
                                                                                                                                                                       ▪ دکتر علیرضا رهایی
                                                                                                                                                                     جهش تولید فرصت ها و چالش ها

عنوان مقاله [English]

-