تاثیر درصدهای مختلف نانو سیلیس و الیاف فولادی بر مقاومت بتن در برابر ضربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

امروزه ارائه راهکار های نوینِ بهبود خواص مکانیکی بتن، ازطریق به کار گیری مواد افزودنی و الیاف ها بسیار رایج است. از انجا که بسیاری از الیاف ها مشکلات متعددی را در خصوص کارایی بتن تازه به وجود می آورد، به کار گیری بتن خود متراکم می تواند راه حلی مناسبی باشد. مقاومت بتن در مقابله ضربه به این لحاظ حائز اهمیت است که افزایش مقاومت بتن در مقابل ضربه معمولا افزایش مقاومت خمشی، برشی و فشاری بتن را به همراه دارد. بررسی اثر ترکیب های مختلفی از نانو سیلیس و الیاف فلزی برای افزایش مقاومت ضربه ای نمونه های بتن خود متراکم، نوآوری اصلی این مقاله است. 9 طرح اختلاط برای درصد های مختلف نانو سیلیس و الیاف فولادی در نظر گرفته شد، و آزمایش های مقاومت کششی برزیلی، فشاری استوانه ای، ضربه و خمشی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این طرح نشان داد که تغیرات درصد الیاف فلزی تاثیر بیشتری نسبت به تغییرات درصد های نانوسیلیس بر روی مقاومت ضربه و کشش دارد. اما تاثیر نانوسیلیس بر روی مقاومت خمشی و فشاری بیشتر از الیاف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The combined effect of nano-silica and Steel fibers on impact resistance of concrete

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shokoohfar
  • Reza Salehi
  • Hamidreza Vadoodi
Civil engineering department, Islamic Aazad Univerity, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The application of admixtures and steel fibers is so prevalent due to wide spreading need for improving the mechanical properties of concrete. Since the fibers reduce the workability of the normal concrete, the self-compacting concrete can be considered as a suitable solution. The impact resistance studies are of importance because of the direct relation of the impact resistance and other mechanical properties of concrete.
This study was conducted to evaluate the effect of different combinations of nano-silica and steel fibers on the impact resistance and mechanical properties of self-consolidating concrete mixtures. In particular, the main novelty of this study is to maximize the impact resistance by optimizing the amount of the steel fibers. The tensile, compressive, bending strength and impact tests were performed on nine mixture designs with different percentages of the nano-silica and Steel fibers. The results indicated that the Steel fibers content govern the tensile strength and impact resistance of the specimens. Also, variation of the nano-silica content makes great differences in bending and compressive strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-consolidating concrete
  • metal fibers
  • nano-silica
  • and impact resistance
دوره 22، شماره 58
بهار 1399
اردیبهشت 1399
صفحه 73-85
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1399