بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و‌ تعیین درصد بهینه لاستیک در بتن‌های حاوی خرده لاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه فنی و مهندسی، شرکت شایسته پیمان، بندرعباس، ایران.

چکیده

وجود مواد زاید حاصل از فعالیت‌های مختلف انسانی، یکی از معضلات زیست محیطی است و تحقیقات وسیعی برای کاهش این آسیب‌ها به محیط زیست در حال انجام است. لاستیک‌های مستعمل از موادی هست که به دلیل عدم تجزیه، سبب ایجاد آلودگی محیط زیست می‌گردند. این پژوهش با جایگزینی خرده لاستیک به جای سنگدانه مورد استفاده در بتن، مقدمات کاهش آلودگی‌های زیست محیطی حاصل از لاستیک‌های مستعمل را فراهم نموده است. تلاش‌های بی‌شماری در خصوص بهبود مقاومت بتن حاوی ضایعات لاستیک انجام گردیده است، اما همچنان برای بررسی جامع اثر آن‌ها بر خصوصیات مکانیکی بتن ضروری است. در این پژوهش به بررسی دوام بتن‌های ساخته شده، با انتخاب درصدهای 5، 10 و 15 درصد جایگزینی خرده لاستیک‌ بجای شن و ماسه و تهیه 370 نمونه پرداخته شده است، که نشان داد، استفاده از خرده لاستیک‌ها با کاهش مقاومت فشاری بتن، باعث افزایش جذب انرژی، کاهش نفوذپذیری و نهایتا بهبود عملکرد بتن می‌گردد، که با انتخاب درصد بهینه‌ای از خرده لاستیک می‌توان بتن با مقاومت فشاری دلخواه با عملکرد بهتر و طول عمر مفید بیشتر تهیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on the Mechanical properties and determination of the optimal percentage of rubber in concretes containing rubber corrosion

نویسندگان [English]

 • Mahdi DarvishNezhad Aliabad 1
 • Ali Mazroi 2
 • yousef zandi 3
 • Zahra DarvishNezhad Aliabad 4
 • Vali Zare Zardini 4
1 PhD Student of Civil Engineering and Construction Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Civil Engineering Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 MSc, Engineering Department, Shayesteh Peyman Company, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The presence of waste products from various human activities is one of the environmental problems and extensive research is being done to reduce these damages to the environment. Rubber tires are materials that cause environmental pollution due to non-decomposition. This research has provided the preconditions for reducing environmental pollution from used tires by replacing crumb rubber instead of aggregate used in concrete. Countless efforts have been made to improve the strength of concrete containing rubber wastes, but it is still necessary to comprehensively examine their effect on the mechanical properties of concrete. The study looked at the durability of concretes made with 5, 10, and 15 percent of rubber substitutes for sand and prepared 370 samples, which showed that the use of retail tires reduces the compressive strength of concrete. Increasing energy absorption, reducing permeability and ultimately improving the performance of concrete, which by choosing the optimal percentage of crumb rubber can be produced concrete with the desired compressive strength with better performance and longer service life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Concrete
 • Laboratory study
 • Mechanical properties of concrete
 • Rubber waste
 • Concrete durability
دوره 22، شماره 60
پاییز 1399
آبان 1399
صفحه 19-30
 • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1399