بررسی تاثیر حضور ستون‌های اختلاط عمیق در زیرسازی خطوط راه‌آهن بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور ناوگان ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ایران

3 گروه عمران

4 دانشکده عمران

چکیده

یکی از الگوهای اصلی توسعه یافتگی در هر منطقه‌ای توسعه‌ی سیستم‌های حمل و نقل و سهولت دسترسی به آنها در آن منطقه می باشد. از بین سیستم‌های مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ریلی با توجه به مزیت‌های منحصر به فردی که دارد مورد توجه سیاستگذاران کشور واقع شده و توسعه آن همواره مورد توجه می‌باشد. با توسعه راه آهن اجرای خطوط ریلی بر روی بسترهای ضعیف و زمین‌های مسئله‌دار یکی از مسائل اجتناب ناپذیر خواهد بود که باید برای رفع این نقیصه تدبیری اندیشیده شود. از میان روش‌های متنوع بهسازی خاک ستون‌های اختلاط عمیق به دلیل سهولت در اجرا و سازگاری با محیط زیست بسیار مورد توجه هستند. این ستون‌ها موجب افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست بستر تحت بارهای وارده می‌گردند و کیفیت بهره‌برداری را افزایش می‌دهند. در این تحقیق به بررسی تاثیر حضور ستون‌های اختلاط عمیق در زیرسازی خطوط راه‌آهن بر کاهش پاسخ‌های دینامیکی بستر سست و غیرمتراکم ماسه‌ای، تحت بارگذاری ناشی از عبور یکی از قطارهای متداول در کشور پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در صورت استفاده از روش اختلاط عمیق پارامترهای ارتعاشی خاک ماسه‌ای سست و غیرمتراکم بستر، شامل تغییرمکان قائم، دامنه‌ی تغییرات سرعت قائم و دامنه‌ی تغییرات شتاب قائم به ترتیب حداکثر %36/32، %87/53 و %09/53 کاهش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of presence of deep mixed columns in railways tracks subgrade in reduce the vibrations from the train path

نویسندگان [English]

  • Alireza Abbasnejad 1
  • Golam Moradi 2
  • Hossein Alivand 3
  • Meisam Jahangiri 4
1 civil Eng. Department, Marand Technical Faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Geotechnical Engineering Group, Faculty of civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Civil
4 Civil
چکیده [English]

One of the significant development indicators in each region is the existence of various transport systems and their accessibility. Among the various transportation methods, railroad transport due to unique advantages has attracted the attention of country policy makers. And the development of the railways network is on the agenda. To expand the railway networks, construction of railway tracks on the loose subgrades is one of the inevitable issues. Among the various soil improvement methods, deep mixed columns due to implementation and economic efficiency are of interest. This method increase the bearing capacity and reduce the settlement of the loose subgrade soil and improve operation quality. In this investigation has studied the influence of presence of deep mixed columns in term of reduce the dynamic response of loose sandy subgrade soil under the train path. This investigation results show that deep mixed columns the maximum reduce in the vibration parameters of loose sandy subgrade soil such as vertical displacement, amplitude range of vertical velocity and acceleration are respectively 32/36, 53/87 and 53/09 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep mixed columns
  • Finite element method
  • abaqus software
  • vibration parameters