دوره و شماره: دوره 23، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 1-97 (زمستان 1400) 
مطالعه آزمایشگاهی رفتار میل مهارها در دیوارهای حایل انعطاف پذیر

صفحه 57-64

مجید خانجانی؛ حمید رضا صبا؛ سید حمید لاجوردی؛ سید محمد میرحسینی؛ احسان اله ضیغمی