واکاوی و اولویت بندی عوامل ادعا و اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در پروژه های ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا عمران - گرایش مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

2 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امکان بروز ادعا در اکثر پروژه‌ها از سوی طرفین قرارداد وجود دارد. بروز ادعا پیامد های منفی در اهداف مالی و زمانی پروژه به همراه دارد. در این مقاله عوامل ایجاد ادعا و اختلاف در روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های ساخت ارزیابی می‌شوند. برای انجام این کار، نخست عوامل به وجود آورنده ادعا در پروژه‌های ساخت شناسایی می‌شوند. سپس، با تهیه و توزیع پرسشنامه‌های احتمال رخداد و شدت اثر، بین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران صنعت ساخت، نظرهای آنها دریافت می‌شود. در ادامه با بکارگیری آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS، ارزیابی داده‌های جمع آوری شده انجام می‌پذیرد. نتیجه چنین فرآیندی، رتبه بندی عوامل ایجاد ادعا بین کارفرما و پیمانکار با استفاده از پرسشنامه ارائه شده می‌باشد. بر این اساس عامل‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود حاصل از آن و تاخیر در پرداخت مطالبات مالی پیمانکار بابت کارکردها، اثرگذارترین عوامل در شکل گیری ادعا شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and prioritization of claims and disputs between employers and contractors in construction projects

نویسندگان [English]

  • pouria ildarabadi 1
  • mahmoud rahimi 2
1 Phd student of Civil Engineering-Construction Management, Islamic Azad University, Taft branch, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning and Design Department, Islamic Azad University, central Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

There are some claims between the contract parties of construction projects. Claims are likely to be raised by both sides of a contract in most of the construction projects. These claims can pose negative effects on the financial and time-related goals of the project. In this study, the sources of dispute and claim in the relations between contractors and employers of a construction project are evaluated. To achieve this goal, the sources leading to claims in construction projects are identified first. Consequently, the viewpoints of employers, consultants and contractors in the construction industry are gathered through probability of occurrence and intensity of effect questionnaires. The gathered data is then processed using the Friedman examination method and the SPSS software. As an outcome of this procedure, the sources of claims between employers and contractors will be ranked based on the presented questionnaire. According to the results, unpredictability of economic conditions, inflation and its subsequent recession as well as delays in statement payments to contractors in return of their work are recognized as the most effective sources of claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim
  • Employer
  • Contactor
  • Construction Projects
  • SPSS