بهینه‌سازی مکان‌های اسکان موقت پس از وقوع زلزله در شهر بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بلایا و خطرات طبیعی از گذشته تاکنون به عنوان یکی از مخرب‌ترین عوامل آسیب‌رسان به جوامع بشری مطرح بوده که باعث خرابی‌های بسیاری در شهرها و مناطق سکونتگاه انسان می‌گردد. همچنین با توجه به وجود عواملی مانند افزایش جمعیت، جنگل‌زدایی و توسعه بدون برنامه‌ریزی صحیح در محدوده سکونتگاه‌های انسانی، میزان آسیب‌پذیری این مناطق در برابر سوانح و بلایای طبیعی به ‌شدت رو به افزایش است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل پیرامون کاهش اثرات بحران زلزله و ارائه راهبردهای لازم جهت اسکان موقت افراد آسیب‌دیده در مکان‌های بهینه‌ای که قبل از وقوع زلزله در نظر گرفته شده در منطقه مورد مطالعه ( شهر بابل ) می‌باشد. در این پژوهش با توجه به معیارهای موثر انتخاب مکان‌های اسکان موقت، مانند نزدیکی به مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین دسترسی به راههای اصلی و نیز مالکیت عمومی، به انتخاب مکان‌های کاندید اسکان موقت افراد آسیب‌دیده ناشی از زلزله در مناطق مختلف شهر بابل پرداخته و در نهایت از الگوریتم ترکیبی علف‌های هرز (IWO ) و ژنتیک (GA ) جهت بهینه کردن مکان‌یابی اسکان موقت استفاده شده است. این پژوهش به مدیران شهری و مدیران ارشد بحران در منطقه این بینش را می‌دهد تا نسبت به نقاط ضعف و قوت مناطق مختلف شهر آگاهی یافته و بتوانند در برنامه‌ریزی و توسعه شهری اقدام مناسبی به عمل آورده و در زمان بحران با توجه به مطالعاتی که از قبل انجام گرفته با مدیریت صحیح نسبت به کاهش اثرات بلایای طبیعی بخصوص زلزله اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of temporary residence after the earthquake in Babol

چکیده [English]

Disasters and natural hazards have been one of the most destructive causes of damage to human societies, causing many damage to human settlements and cities. Furthermore, due to factors such as population growth, deforestation and development without proper planning in the area of human settlements, the vulnerability of these areas to disasters and natural disasters is greatly increasing. The purpose of this study is to investigate and mitigate the effects of earthquake crisis and provide necessary strategies for temporary resettlement of affected people in optimized locations before the earthquake in Babol city as a case study. Considering the effective criteria for selecting temporary resettlement sites, such as proximity to health centers, access to major roads and public property candidate location for temporary resettlement affected by earthquake in different area of Babol is selected. Moreover, a hybrid genetic and invasive weed optimization algorithm is used to find optimal locations. This study gives insights to urban managers and senior crisis managers in the region to find out the strengths and weaknesses of different areas of the city and can take appropriate action in urban planning and development and reduce the impact of natural disasters, especially earthquakes, in times of crisis based on prior studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake crisis management
  • temporary residence
  • Optimization
  • Invaise Weed Optimization (IWO) and Genetic (GA) Algorithm