بررسی احتمال اندیشانه تأخیرات زمانی پروژه های عمرانی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه عمران

2 ارشد عمران

چکیده

امروزه یکی از مشکلات مدیران، کنترل تاخیر زمانی پروژه ها است. زیرا بروز تاخیرات زمانی پروژه های عمرانی با اثرات منفی همراه خواهد بود. از جمله این تاثیرات می توان به افزایش هزینه های بالاسری کارگاه، هزینه های ساخت ناشی از تورم و رشد قیمت ها، کاهش ارزش سرمایه گذاری و کاهش زمان بهره برداری مفید طرح اشاره کرد. بنابراین بررسی تاخیرات زمانی، هم به لحاظ عوامل تاثیر گذار و هم مقایسه آن در پروژه های مختلف می تواند مفید واقع شود. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر تأخیرات زمانی در دو دسته از پروژهای عمرانی (قطارشهری و ساختمانی) مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و تحلیل های آماری به کمک نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که تاثیر گذارترین مولفه ها بر بروز تاخیرات، به ترتیب در پروژه های ساختمانی شامل تاخیر مربوط به پیمانکاران جزء، تغییرات طراحی، تاخیر در پرداخت ها و بازدهی پایین نیروی کار و در پروژه های قطار شهری، شامل تاخیر در پرداخت های کارفرما، وجود مشکل در مصالح ورودی، دوباره کاری های مربوط به اشتباهات اجرایی، تاخیر در دریافت مجوز ها و تاخیر در تحویل مصالح می شود. در انتها، با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو به محاسبه احتمال شکست (عدم موفقیت) روابط بدست آمده پرداخته شد. نتایج نشان داد که احتمال عدم موفقیت پروژه های قطار شهری در بحث تاخیرات زمانی، بیشتر از پروژه های ساختمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic investigation of time delays of civil projects using Monte Carlo simulation method

نویسندگان [English]

  • siamak golnargesi 1
  • hossein sharifnezhad 2
  • mohammad tavakkoli 2
1 Research Manager
2 MSc
چکیده [English]

Today, decrease of project delay is one of the issues interacted to managers regarding of negatively effects of the civil projects time delays. These include the increase in overhead costs of the site, the cost of building stagflation and the prices growth, reducing investment value and the useful revenue of the project. Therefore, time delays evaluation, both in terms of effective factors and comparing them in variety of projects, can be useful. In this research, the factors affecting time delay evaluated in two categories of civil engineering projects (construction and subway were investigated. Data collection was done through a questionnaire and statistical analysis. The results revealed that the most influential components on delay in construction projects, respectively included delays for sub-contractors, design alteration, delays in payments and inefficiency of labors, and also in subway projects, included delays in employer's payments, the poor quality materials, the rework in consequence of executive errors, the delay in obtaining licenses and delivery of materials. In the end, the Monte Carlo simulation method was used to calculate the probability of failure (lack of success) of the obtained time delay equations. The results showed that the probability of failure of subway projects in comparison with construction projects is obviously grater in case of time delays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Delay
  • Civil Project
  • Simulation
  • Failure Probability
  • Monte Carlo