مشخصات مکانیکی بتن پرمقاومت با سنگدانه های بازیافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد-عمران سازه،دانشگاه شهاب دانش قم

2 کارشناس ارشد_عمران زلزله،دانشگاه شهاب دانش قم

3 دانشگاه شهاب دانش قم

4 دانشگاه آزاد واحد تفرش

5 دانشکده فنی حرفه ای , دانشگاه قم,عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

امروزه با توجه به بحران جمعیت ، کمبود منابع طبیعی و مشکلات اقتصادی، ضرورت استفاده از سنگدانه های حاصل از بازیافت بتن به جای سنگدانه های طبیعی،روز به روز بیشتر احساس می شود این مقاله، به مرور جامعی از کارهای گذشته در زمینه مشخصات مکانیکی بتن با سنگدانه های بازیافتی شامل؛ مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته پرداخته است. علاوه بر این، با جمع آوری داده های پژوهش‌های گذشته‌ و ایجاد بانک داده ها برای بتن با سنگدانه های بازیافتی(RCA)، نتایج آن را با روابط آیین نامه های معتبر دنیا «آمریکا، اروپا، استرالیا، کانادا و ژاپن» و همچنین روابط پیشنهاد شده توسط محققین گذشته برای بتن معمولی(CC) مقایسه کرده است‌. نتایج این مقایسه نشان می دهد که روابط آیین نامه های آمریکا، اروپا، استرالیا، کانادا و ژاپن برای مقاومت کششی ، مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته برای ۲۰ تا ۹۰ در صد داده های بتن باسنگدانه های بازیافتی، مقاومتی کمتر از روابط آیین نامه ها دارد. همچنین بر اساس تحلیل های آماری روابطی را برای مشخصات مکانیکی بتن باسنگدانه های بتن بازیافتی پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanical properties of concrete with recyclable aggregates

نویسندگان [English]

  • shaghayegh afshar 1
  • masoud saadat khosh 2
  • mahdi arezoumandi 3
  • mohammad hossein mohammadi kia 4
  • abolfazl arezoomand 5
1 Master of Science (Civil Engineering), Shahab University of Qom University
2 Master of Science & Technology, Earthquake Engineer, Shahab University of Qom
3 Shahab University of Qom
4 Azad University of Tafresh Branch
5 Faculty of Engineering, Qom University, Faculty member of Qom University
چکیده [English]

Around 25 billion tons of concrete is used each year globally that means over 3.8 tons per person in the world each year. Occupying about 60% to 70% of the volume, aggregate is a main ingredient of concrete. Nowadays, there is an increasing trend toward using sustainable concrete and reusing of aggregates from demolished concrete is one way to achieve this aim. Although using recycled concrete aggregate (RCA) does not lead to significant reduction of CO2
emission, but it reduces using natural resources (natural aggregate) as well as helping to reduce dumping construction and demolition wastes in landfills. More than 900 million tons of construction and demolition waste is produced each year only in Europe, the U.S., and Japan.
A comprehensive literature review on mechanical properties of recycled aggregate concrete (RAC) including compressive strength, splitting tensile strength, modulus of elasticity and modulus of rupture is presented. In addition, databases are created for mechanical properties of RAC in order to lead to changes or acceptance in design codes and standards’ provisions. These data were compared with the American, European, Australian, Japanese, Canadian standards provisions. Results of this study show that existing code provisions are not always conservative for mechanical properties of RAC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Recycled aggregates concrete
  • Mechanical properties
  • Splitting tensile strength
  • Modulus of elasticity
  • Modulus of rupture"