تحلیل حساسیت پارامترهای لرزه‌خیزی در روش احتمالی تحلیل خطر زمین لرزه به فرضیات و متغیرهای ورودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران.

2 دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده مهندسی و علوم طبیعی، دانشگاه ایسلند، ریکیاویک، ایسلند& مرکز مطالعات مهندسی زلزله، سلفوس، ایسلند.

3 استادیار، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران.

چکیده

تحلیل خطر احتمالی مرسوم‌ترین و قابل اعتمادترین روش موجود برای تخمین صحیح خطر زلزله در مناطق مختلف است. مهم‌ترین متغیرهایی که به عنوان ورودی در فرآیند تحلیل خطر مورد استفاده قرار می‌گیرند، پارامترهای لرزه‌خیزی شامل نرخ فعالیت لرزه‌ای، λ، بیشینه بزرگای محتمل زمین‌لرزه، Mmax و پارامتر b رابطه گوتنبرگ-ریشتر است. این پارامترها تاثیر بسزایی بر نتایج تحلیل خطر احتمالی دارند و تخمین آن‌ها همواره با عدم‌قطعیت همراه بوده است. در این مطالعه، تاثیر عوامل مختلف بر تخمین پارامترهای لرزه‌خیزی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، تحلیل لرزه‌خیزی محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان مطالعه موردی انجام شده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که وسعت منطقه‌ی در نظر گرفته شده حول نقطه مورد مطالعه می‌تواند بر ایجاد عدم‌قطعیت در تخمین پارامترهای لرزه‌خیزی و به خصوص پارامتر لرزه‌خیزی نرخ فعالیت لرزه‌ای اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. همچنین بزرگای آستانه کامل‌بودن داده‌ها در بازه‌های زمانی انتهایی کاتالوگ از دیگر متغیرهایی است که سهم بسزایی در ایجاد تغییرپذیری پارامترهای لرزه‌خیزی λ و b دارد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین چشمه عدم‌قطعیت در تخمین بیشینه بزرگای محتمل منطقه به روش احتمالی، متغیر بیشینه بزرگای مشاهده شده در کاتالوگ است. بنابراین برای مناطقی که دسترسی به داده‌های قابل اعتماد وجود ندارد، تخمین Mmax به روش احتمالی می‌تواند منجر به عدم‌قطعیت زیادی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity analysis of the seismicity parameters used in PSHA to the input assumptions and variables

نویسندگان [English]

  • Seyed Nasrollah Eftekhari 1
  • Milad Kowsari 2
  • Hadi Sayyadpour 3
1 Faculty of Technology and Mining, Yasouj University, Choram, Iran
2 Faculty of Civil and Environmental Engineering, School of Engineering and Natural Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Iceland (EERC-UI)
3 Faculty of Technology and Mining, Yasouj University, Choram, Iran.
چکیده [English]

Probabilistic seismic hazard analysis (PSHA) is the most acceptable and reliable method for estimation of the earthquake hazard in different regions. The seismicity parameters including the mean seismic activity rate λ, b-value of Gutenberg–Richter, and the maximum possible earthquake magnitude Mmax are the most important inputs to PSHA. These influential inputs are contaminated with different source of uncertainties that can significantly affect the reliability of the seismic hazard assessment. In this study, the most dominant inputs affecting the assessment of the key seismicity parameters are evaluated in the province of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province of Iran. The sensitivity analysis results show that the radius around the center of an area source could significantly affect the results in the region under study, in particular, the estimation of seismic activity. Moreover, the last (complete) part of the catalogue has a significant effect on the estimated value of seismic activity and the b-value. Furthermore, the most influential inputs for estimation of Mmax are the maximum observed earthquake and its uncertainty. Therefore, in regions with lack of precise data, probabilistic estimation of Mmax could be uncertain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismicity parameters
  • probabilistic seismic hazard analysis
  • ground motion
  • sensitivity analysis
  • uncertainty