نویسنده = محمدجواد طاهری امیری
ارزیابی روش های هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم های فرا ابتکاری برای تخمین مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای حاوی لیکا

دوره 22، شماره 58، اردیبهشت 1399، صفحه 19-34

علی اشرفیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ نیلوفر ملکی؛ میلاد جمالی


ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت حل مساله بهینه‌سازی زمان-هزینه با حالت‌های اجرایی چندگانه در پروژه‌های صنعت ساخت

دوره 20، شماره 51، شهریور 1397، صفحه 16-29

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی