دوره و شماره: دوره 19، شماره 46، خرداد 1396، صفحه 1-83 
بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیلیس بر بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه

صفحه 65-73

حمیدرضا اشرفی؛ یحیی آدینه فر؛ سیدشهاب حسنی نسب؛ سیدعلی حسن زاده؛ علی زارعی


تحلیل تیرهای سراسری و قاب‌های پل با استفاده از پراکنش لنگر

صفحه 74-83

محمودرضا حسینی طباطبایی؛ محمد رضایی پژند؛ محمودرضا ملایی نیا